ഇന്ന് ഒക്ടോബര്‍ പതിനാല്. യാസീന്‍റെ രണ്ടാം പിറന്നാള്‍..ഇന്ന് ഞാന്‍ അവനു വേണ്ടി.,കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗ ശൂന്യമായ എന്റെ പഴയൊരു ബ്ലോഗ്‌ റീഫ്രെഷ് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു പേരില്‍ ഈ ബ്ലോഗ്‌ കാര്യക്ഷമമായി വര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ബ്രൌസര്‍ ഉപയോഗിക്കുക.സ്നേഹത്തോടെ .......

2013, ഒക്‌ടോബർ 14, തിങ്കളാഴ്‌ച

ചിത്രം

ഇന്ന് ഒക്ടോബര്‍ പതിനാല്.  യാസീന്‍റെ രണ്ടാം പിറന്നാള്‍., ഇന്ന് ഞാന്‍ അവനു വേണ്ടി., കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി.., ഉപയോഗ ശൂന്യമായ എന്റെ പഴയൊരു ബ്ലോഗ്‌ റീഫ്രെഷ് ചെയ്യുന്നു.  പുതിയൊരു പേരില്‍ ......മകനെ നീ നടക്കുക നേര്‍വഴിയില്‍ മുള്ള് കൊള്ളാതെ .....,